W ramach naszej działalności prowadzimy również szkolenia i warsztaty dla młodzieży i specjalistów. W zajęciach wykorzystujemy sprzęt Realityworks oraz nowoczesne metody pracy związane m.in. z edukacją pozaformalną. Przygotowane przez nas warsztaty łączą teorię i praktykę, umożliwiają doświadczanie i autorefleksję.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

NASI TRENERZY

Ewa Ulrich-Załęska
psycholożka specjalizująca się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Od wielu lat zaangażowana w pracę na rzecz nieletnich matek oraz młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.  Na co dzień udziela konsultacji indywidualnych oraz prowadzi liczne szkolenia z zakresu wspierania umiejętności wychowawczych dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się dziećmi. Ma bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, młodzieżą oraz dziećmi. Tworzyła autorskie programy i prowadziła zajęcia dla dzieci i rodziców z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz wsparcia dziecka i rodziny w kryzysie. Jest ekspertem w wielu programach telewizyjnych oraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na łamach czasopism, książek oraz największych forów internetowych. Swoją wiedzą z zakresu wpływu odpowiednio dobranej zabawy podzieliła się z czytelnikami książki swojego autorstwa „Czupury i inne zabawy z wyobraźnią”. Obecnie związana także z Fundacją po DRUGIE, gdzie pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Elżbieta Szadura-Urbańska
psycholożka, trenerka, terapeutka. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu indywidualnych porad psychologicznych i prowadzeniu szkoleń dla osób indywidualnych i instytucji. Ostatnio  dla rodziców, dzieci i kadry domów samotnej matki; z zakresu pozytywnych postaw wychowawczych  i rozpoznawania zachowań przemocowych (na zlecenie MONAR) oraz dla pracowników instytucji pomocy społecznej – wdrażanie standardów pracy socjalnej ( na zlecenie Sieci Współpracy Barka). Współpracuje między innymi z Rzecznikiem Praw Dziecka w zakresie badania przestrzegania praw dziecka, licznymi organizacjami pozarządowymi. Z Fundacją po DRUGIE związana od blisko 3 lat, gdzie prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i rodzin oraz indywidualną terapię dla młodzieży niedostosowanej społeczne, znajdującej się w kryzysie, mającej na swoim koncie traumatyczne przeżycia.

Agnieszka Sikora
pedagożka i dziennikarka, założycielka Fundacji po DRUGIE i współautorka programu edukacyjnego „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ…” wykorzystującego specjalne lalki imitujące niemowlęta, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży, głównie w placówkach resocjalizacyjnych oraz zajęć i konferencji dla specjalistów. Jest autorką licznych projektów Fundacji po DRUGIE oraz publikacji – m.in. „Dziewczęta z poprawczaka” czy „Nie tak piękni nastoletni”.

Weronika Zaród
pedagożka, doradczyni HIV/AIDS. Od 6 lat pracuje z młodzieżą w kryzysie bezdomności, prowadzi warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia seksualnego.

Oferta warsztatowa dla młodzieży została opracowana przede wszystkim pod kątem budowania kompetencji społecznych uczestników, w szczególności przygotowania do pełnienia ról rodzicielskich i podejmowania świadomych decyzji w tym zakresie. Dodatkowo w ofercie znajdą Państwo programy o charakterze profilaktycznym, promujące postawy prozdrowotne wśród uczestników.
Nasza oferta jest skierowana do młodzieży 13-18 lat, uwzględnia także grupy młodzieżowe odznaczające się zaburzeniami zachowania.
Niektóre zajęcia zakładają wykorzystanie sprzętu REALITYWORKS, w tym specjalne symulatory niemowląt.

Cel warsztatów:
Budowanie świadomych postaw wobec rodzicielstwa, przygotowanie do właściwego pełnienia roli rodzica, edukacja do życia w rodzinie

Przebieg:
Program składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to 12 godzin zajęć warsztatowych; część praktyczna przewiduje 3 dni opieki nad fantomem imitującym niemowlę dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Program edukacyjny dotyczy następujących zagadnień: 1/ rozwój i przebieg ciąży (w tym profilaktyka picia alkoholu i zażywania narkotyków) 2/ opieka nad dzieckiem, prawidłowa pielęgnacja (w tym zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania dorosłych – syndrom dziecka potrząsanego) 3/ odpowiedzialne pełnienie ról rodzicielskich 4/ edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań seksualnych 5/ edukacja ekonomiczna.

Program jest realizowany przez Fundację po DRUGIE od 2012 roku, został nagrodzony w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w stolicy (Grad Prix i I miejsce w kategorii pomoc społeczna). Objął ponad tysiąc dziewcząt i chłopców z całej Polski.

 

Cel warsztatów:
Budowanie świadomych postaw z zakresu profilaktyki zdrowia seksualnego poprzez pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Przebieg:

Program składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna to 6 godzin zajęć warsztatowych – obejmuje zagadnienia związane z: budowaniem tożsamości seksualnej, umiejętnościami stawiania granic oraz wyrażania swoich potrzeb, infekcjami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV/AIDS, antykoncepcją.

Część praktyczna obejmuje: naukę zakładania prezerwatywy na fantom, szacowanie ryzyka związanego z kontaktami seksualnymi.

 

Cel warsztatów:
Budowanie świadomości wpływu alkoholu na przebieg ciąży, rozwój płodu,  rozwój i funkcjonowanie dziecka oraz funkcjonowanie rodziny.

Przebieg:
Program obejmuje 6 godzin zajęć.  Część  teoretyczną oraz ćwiczenia z udziałem fantomów imitujących niemowlę z zespołem płodowych cech alkoholowych (FAS), alko-gogli (umożliwiających „wcielenie się” w sytuację osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu)  oraz kamizelki ciążowej (dzięki, której uczestnicy mogą doświadczyć jak czuje się kobieta w zaawansowanej ciąży).

Program edukacyjny dotyczy następujących zagadnień: 1/ skuteczne strategie  profilaktyczne 2/ terapia oraz metody wsparcia w sytuacji uzależnienia jak również ryzykownego i szkodliwego picia 3/ wpływ alkoholu na przebieg ciąży 4/ wpływ  alkoholu na rozwój i funkcjonowanie dziecka 5/ skutki  uzależnienia od alkoholu w kontekście budowania rodziny

Program jest realizowany przez Fundację po Drugie od 2014 roku i objął ponad 500 osób przebywających w placówkach i rodzinach zastępczych. Jest dedykowany zarówno do dziewcząt jak i chłopców.

Cel:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym:

  • zapoznanie młodych ludzi z wiedzą na temat mechanizmów przemocy oraz prawno-społecznych form jej przeciwdziałania;
  • rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów oraz różnorodnych uwarunkowań przemocy;
  • wyposażenie w kompetencje pozwalające na szacowanie ryzyka wystąpienia przemocy oraz właściwe reagowanie i konstruktywne pokonywanie problemów występujących w środowisku przemocowym;
  • pogłębianie wrażliwości na problemy osób doświadczających przemocy.

 

Przebieg:
Program składa się z 12 godzin zajęć dotyczących przemocy w rodzinie, został opracowany w szczególności z myślą o młodzieży doświadczającej jak i stosującej przemoc. Na zajęciach poruszone są następujące zagadnienia: 1/ Formy i mechanizmy przemocy – czym jest przemoc 2/ Ofiara przemocy – dlaczego? 3/ Wpływ przemocy na funkcjonowanie rodziny i możliwe rozwiązania 4/ Przemoc i prawo.

W warsztatach wykorzystane są specjalne fantomy imitujące dziecko z zespołem dziecka potrząsanego. Pozwalają zademonstrować uczestnikom konsekwencje, które mogą spotkać dziecko w wyniku potrząsania nim.

Program jest realizowany przez Fundację po DRUGIE od 2014 roku.

Oferta warsztatowa dla kadr została opracowana w celu promowania i wdrażania nowoczesnych form edukacji, w tym również działań edukacyjnych i profilaktycznych wykorzystujących sprzęt Realityworks. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych praktyków związanych z Fundacją po DRUGIE.

Cel szkolenia:
Przygotowanie kadr do prowadzenia zajęć warsztatowych z młodzieżą z wykorzystaniem esymulatorów (lalek imitujących niemowlęta i lalek patologicznych)

Przebieg:
Szkolenie umożliwia kadrom pracującym z młodzieżom przygotowanie się do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dotyczącej seksualności i pełnienia (w sposób świadomy i odpowiedzialny) ról społecznych – w szczególności roli rodzica.

Na szkoleniu poruszane są również zagadnienia dotyczące profilaktyki picia alkoholu w czasie ciąży (konsekwencje, FAS), zażywania narkotyków, zdrowego stylu życia przyszłego rodzica, zagrożeń związanych z nieprawidłową opieką nad dzieckiem (w tym zespół dziecka potrząsanego).

Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z konkretnymi formami i metodami pracy, zwiększenia umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji z młodzieżą, nauki obsługi esymulatorów i prawidłowego ich wykorzystania na zajęciach.

Program szkolenia jest zbudowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie Fundacji po DRUGIE w pracy z młodzieżą, w tym doświadczenie wynikające z realizacji projektu edukacyjnego „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ będę kochać nad życie”. Program ten został stworzony w 2012 roku, otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w stolicy (Grad Prix i I miejsce w kategorii pomoc społeczna). Objął ponad tysiąc dziewcząt i chłopców z całej Polski.

Szkolenie zaplanowane jest na minimum 6 godzin.