Realityworks jest amerykańską firmą specjalizującą się w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań i narzędzi edukacyjnych. Projekty Realityworks to kompleksowe rozwiązania, które łączą programy nauczania z praktycznymi pomocami dydaktycznymi.

Celem, marki jest wpływanie na rozwój ludzi na całym świecie poprzez umożliwienie takiego nauczania, które sprzyja lepszemu rozumieniu zachowań i wyborów.

Realityworks proponuje innowacyjne rozwiązania oparte o nowoczesne technologie. Wszystkie produkty są tworzone w oparciu o aktualne informacje naukowe.

Fundacja po DRUGIE jest organizacją pozarządową działającą na rzecz młodzieży znajdującej się w trudnym położeniu. Działa od 2011 roku i pracuje głównie z młodymi osobami w kryzysie bezdomności zapewniając im dach nad głową oraz wsparcie specjalistów dostosowane do ich potrzeb. Fundacja realizuje również szereg projektów edukacyjnych i profilaktycznych, które kieruje do dziewcząt i chłopców przebywających w placówkach – domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych.

Od 2012 roku organizacja prowadzi program edukacyjny pt. „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ będę kochać nad życie”, w którym wykorzystuje produkty Realityworks. Od tego czasu w działaniu wzięło udział ponad 1000 osób. Przetestowanie w praktyce produktów tworzonych przez amerykańską markę Realityworks stało się powodem dla rozwoju współpracy i przyczyną, dla której organizacja podjęła decyzję o dystrybuowaniu i upowszechnianiu ich w całym kraju.

Środki pozyskane ze sprzedaży produktów Realityworks przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji po DRUGIE.