Jeśli chcesz wykorzystać nowoczesne narzędzia edukacyjne i pomóc uczniom, wychowankom, podopiecznym – lepiej zrozumieć otaczający ich świat, ochronić ich przed konsekwencjami złych wyborów, pokazać jak budować zdrową rodzinę, możesz skorzystać z naszej mobilnej wypożyczalni lalek!

W naszej ofercie znajdują się tzw. manekiny patologiczne:

lalka z syndromem FAS
lalka uzależniona od narkotyków
lalka z syndromem dziecka potrząsanego

Lalki można wypożyczyć na 2 dni robocze + 2 dni wysyłki w następujących pakietach i cenach:

3 symulatory z dodatkowym zestawem okularów umożliwiających widzenie świata oczyma osoby znajdującej się pod wypływem alkoholu i narkotyków (3 komplety o różnych natężeniach) – koszt 450 zł

oraz każdy symulator osobno w cenie 150 zł

Po przeprowadzeniu zajęć należy sprzęt odesłać na własny koszt.

Więcej informacji na temat naszego sprzętu i tego jak wykorzystać w pracy z młodzieżą znajdziesz na stronie Fundacji po DRUGIE.